Srbija ima ili nema mehanizme da zadrži maloletne zločince osumnjičene, ali zašto bi mišljenje jednog neurohirurga tu bilo merodavnije od mišljenja nekoga sa ulice? Srpsko zdravstvo je, vidim, rešeno, tako da se mentalni ciklusi mogu posvetiti drugim resorima.