Hemato-onkolog iz Jagodine sa trajnim prebivalištem u SAD. Istražujem ćelijsku terapiju i T-ćelijske limfome.

Sve tačke kontakta su izlistane ovde.