Neko mi je prosledio još jednu vest o vakcini protiv raka (upozorenje: B92), i naravno da sam imao mišljenje, ali mislio sam da bi bilo korisnije da o tome na brzinu napišem nešto na engleskom blogu pošto će tekst na srpskom biti dovoljno dugačak da nikada ne bude napisan.