I dalje dobijam poruke. “Koliko je udaljeno of Vašingtona ovaj što je završio (!?) masakr?”

Udaljeniji nego što je Jagodina od Mladenovca, svakako.

Naravo, i Vašington je u ne tako davnoj prošlosti imao svoje probleme.