Jedna od boljih životnih odluka koje sam doneo bila je, izgleda, da ne završim doktorske studije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu. Kao razlog bih retroaktivno mogao da navedem obezvređivanje titule doktora nauka bizarnom sudskom odlukom; u stvari, ta titula bila je obezvređena mnogo ranije, i ne samo u Srbiji, u dovoljnoj meri da nakon svih položenih ispita i na korak do prijavljivanja teze ipak odustanem.

Zašto bi jedan doktor medicine, uz to i specijalista ili subspecijalista, želeo da postane dvostruki doktor? Svakako ne zbog veće mogućnosti za bavljenje naukom: jedna od privilegija medicinara je što se njihovov interes u nauku, opravdano ili ne, “podrazumeva”. Prepreke za bavljenje kliničkim istraživanjima ne postoje, a ni laboratorija nije van domašaja1.

Manjim delom odgovorna je pozitivna selekcija za ljude koji vole da polažu testove. Nakon osam godina osnovnog, četiri srednjeg, i šest visokog obrazovanja, šta je još nekoliko godina, kolokvijuma i ispita u zamenu za novu diplomu kojom ćete usrećiti roditelje i impresionirati širu porodicu, prijatelje i okolinu? Ovo je slučaj većim delom u Srbiji nego u Americi — o ostatku sveta ne bih mogao da govorim — jer titula doktora nauka opravdano ili ne u Srbiji ima daleko veći prestiž.

Bojim se da je veći deo motiva u obe zemlje prevashodno finansijske prirode. U SAD, MD/PhD programi su način da studenti zamene finansijski trošak vremenskim. Za dodatne 3-4 godine koliko je potrebno završiti doktorat, studenti mogu uštedeti desetine — pa i stotine — hiljada dolara po godini za četiri godine studija medicine koje su obuhvaćene programom. I dok polaznici MD/PhD programa imaju više uspeha u dobijanju grantova od onih koji nisu išli tim putem, procenat lekara koji se bave laboratorijskim istraživanjem je još pre 10 godina padao zbog tenzije između kliničkog i naučno-istraživačkog rada (PDF, strana 42). Čak i oni sa najboljom namerom — a nemaju je svi — odustanu od istraživanja zarad klinike.

U Srbiji su motivi još perverzniji: zvanje doktora nauka je direktno povezano sa univerzitetskom titulom, a plata u državnoj službi (manji problem) i cenovnik privatnih klinika (problem koji je mnogo veći) direktno povezanin sa tim da li je neko “samo” lekar, asistent, docent, vanredni, ili redovni profesor na Univerzitetu.2

Podstreci su bitni, i u obe zemlje potpuno disfunkcionalni, ako je cilj imati lekare koji se razumeju u nauku.


Post scriptum 1: Naravno da je delimično prisutan fenomen kiselog grožđa, tako da uzmite ove moje komentare sa rezervom. Svakako bi bilo bolje za mene da imam nego da nemam doktorat — pod uslovom da sve ostalo ostane isto. Ali naravno, sve ne bi bilo isto da sam odlučio da dobar deo vremena i para uložim u rad na nedovršenoj tezi, i teško bi mi bilo da zamislim situaciju u kojoj bih bio jednako zadovoljan sa svim kompromisima koje bih morao da napravim. Ili je možda problem što nemam dovoljno mašte?

Post scriptum 2: A zašto bi neko koga nauka ne interesuje a nije lekar želeo da ima doktorat? E, to je prava misterija.


  1. Svakako ne mom nekadašnjem šefu, sada pokojnom Tomu Voldmanu koji je preko 60 godina imao svoju laboratoriju na NIH-u. ↩︎

  2. Pretpostavljam i sa tim da li je neko profesor na Univerzitetu u Beogradu ili na Medicinskom Fakultetu u Banja Luci, ali ne mogu to da proverim. Eto ideje za originalni naučni rad! ↩︎