Jedna od mnogih stvari po kojima se NIH razlikuje od ostalih zdravstvenih ustanova je da pacijenti ne plaćaju ništa. Zdravstveno osiguranje nije potrebno, lekovi—od kojih mnogi koštaju $1.000 po dozi—se samo pokupe u apoteci, a ako živite daleko od Betezde platiće vam (domaći) let, voz, gorivo. Do pre 10-15 godina plaćali su i hotele, sada je tu samo dnevnica od $50.

I meni najzanimljivije—ne leče samo državljane. Štaviše, na nekim protokolima ima više legalnih i ilegalnih imigranata iz Centralne i Južne Amerike nego Amerikanaca. Ko god se pojavi na pragu instituta i ispunjava uslove za upis na studiju može da računa na američke poreske obveznike. A niko neće oterati nekoga ko je veoma bolestan ali ne ispunjava uslove, naročito ako standardnu terapiju ne može primiti kod kuće.

Zato svaki put kada čujem da se u Srbiji skuplja desetine i stotine hiljada evra da bi se neko poslao na lečenje u Italiju, Rusiju, ili Nemačku, pomislim na stvari koje se rade ovde i da li bi one pomogle. Ima ih previše za nabrajanje, tako da je najbolje otići na clinicaltrials.gov—sajt koji ima podatke o svim aktivnim studijama koje finansira NIH—i pogledati da li postoji nešto što se izvodi (ne samo finansira) ovde. Ono što sam video u poslednjih godinu dana, bez nekog reda:

 • aplastična anemija
 • srpasta anemija
 • B-ćelijski limfom
 • primarni CNS limfom
 • transplantacija koštane srži/stem ćelija za mijelodisplastični sindrom, akutne leukemije, limfome
 • Kapoši sarkom
 • hairy cell leukemija
 • hronična limfocitna leukemija
 • primarni efuzioni limfom
 • limfogranulocitoza
 • LGL leukemija
 • metastatski ili neresektabilni rak pankreasa
 • hepatocelularni karcinom
 • holangiokarcinom
 • metastatski rak debelog creva
 • metastatski rak jajnika
 • trostruko-negativni metastatski rak dojke
 • metastatski rak grlića materice
 • rak bešike
 • rak prostate rezistentan na hormonsku terapiju
 • metastatski rak pluća
 • mezoteliom pleure i/ili peritoneuma
 • timom
 • adrenokortikalni karcinom
 • metastatski melanom

Ovo ne uključuje pedijatrijska oboljenja, kojih ima još toliko. I ne uključuje bolesti koje sam video van Instituta, pošto vam u drugim akademskim centrima u Americi računi stižu iako ste na studiji.

U većini slučajeva se nekome iz Srbije sa metastatskim rakom ne bi isplatilo da prelazi okean kako bi primio eksperimentalnu terapiju čija se efikasnost još istražuje. Ali, treba se raspitati—mogu da zamislim situaciju u kojoj bi itekako vredelo.