• Iako se do naziva došlo skraćenjem latinskog hemicranium“pola glave”, do 40% pacijenata sa migrenama ima bilateralan bol.
  • Kako onda znati da li je neka glavobolja migrenozna? Mora da traje 4-72 sata bez terapije; da ima bar dve od sledećih karakteristika: unilateralna, pulsatilna, otežava fizičku aktivnost1, umerenog do jakog intenziteta; da bude praćena mučninom/povraćanjem i/ili foto- ili fonofobijom. Ko ima pet ili više takvih napada zvanično ima migrene.
  • Ako vam je to previše komplikovano, sledećih pet karakteristika glavobolje je lakše za pamćenje: pulsatilna, unilateralna, praćena mučninom/povraćanjem/foto/fonofobijom, traje 4-72 sata bez terapije, onemogućava fizičku aktivnost. Ko ima tri od ovih pet karakteristika, i nijedno drugo verovatnije objašnjenje za glavobolju, zaradio je sebi dijagnozu migrene.
  • Aura postoji kod oko 20% migrena i traje 4-60 minuta, a glavobolja dolazi do 60 minuta nakon početka aure i traje 4-72 sata.
  • Osim klasičnog sevanja pred očima, čudnih mirisa i ostalih audio/vizuelnih doživljaja, aure mogu biti i bazilarne—sa vrtolgavicom, nistagmusom, dizartrijom, ataksijom—i hemiplegične. Obe vrste, a naročito ova druga, mogu da liče na šlog, ali su potpuno reverzibilne.
  • Ko god ima migrenu sa aurom, naročito hemiplegičnom, ima i povećan rizik od pravog šloga, infarkta miokarda i periferne vaskularne bolesti. Zbog tog povećanog rizika žene sa migrenama ne bi trebalo da uzimaju oralne kontraceptive. A ni da puše.
  • Lečenje? Obični ibuprofen i paracetamol mogu lepo da posluže za prekid napada, ako se uzmu dovoljno rano i u dovoljnoj dozi—800 mg ibuprofena i/ili ceo gram paracetamola. Ovaj drugi je i jedina stvar koju bi trudnice smele da uzimaju.
  • Ako to ne uspe, ili ako je napad već uznapredovao, na redu su triptani. Kratkodelujući—sumatriptan je klasičan primer—su dobri za abortivnu terapiju; oni sa dužim delovanjem mogu biti povremena profilaksa kod periodičnih migrena, najčešće menstrualnih.
  • Samo su dve grupe lekova registrovane za pravu profilaksu—beta blokatori (najčešće propranolol i nadolol) i topiramat. Drugi antiepileptici—pre svega zonisamid—nisu registrovani, ali se često koriste, kao i antidepresivi i spazmolitici.
  • Ako ništa od toga ne upali, poslednja linija odbrane je—botoks. Tromesečne injekcije botoksa u 31 tačku na licu, slepoočnicama i vratu nekada mogu da pomognu kod teških refraktornih migrena. Kad već imate glavobolju, bar da izgledate lepo…

  1. Ovo je nasuprot klaster glavobolja, koje teraju ljude da špartaju po sobi i lupaju glavom o zid. ↩︎