Prvi dan staža: u 7 ujutru dobijam sign-out—spisak od devet pacijenata raštrkanih po celoj bolnici koje treba da obiđem do vizite u 9. Da uopšte dođem do prvog treba mi dobrih 15 minuta, jer ne znam gde su sobe, stepeništa, liftovi (ali zahvaljujući orijentaciji koju smo imali dan pre toga znam sve o istoriji jevrejskih migracija iz centra Baltimora ka severozapadu). U 7:20 stižem nekako do šestog sprata, soba 6xx, i bacam pogled na sign-out:

59 y/o AAF w/ HTN, HLD, CHF EF 51% in 7/09, ?CAD, DM2 p/w PND, othopnea, LE swelling due to HTN emergency, ac. diastolic CHF 2/2 med non-adherence, AKI on CKD, CAP.

Desno od toga—spisak lekova duži od moje ruke (između ostalog: Nifedipine XL 90mg QD, clonidine 0.2mg PO BID, Lasix 80mg PO BID, hydralazine 100mg PO TID, isosorbide mononitrate 120mg PO QD, labetalol 800mg PO BID, metolazone 5mg PO BID, hydralazine 10mg IV q6h PRN, labetalol 10mg IV q5mins PRN—sve to samo za pritisak i srčanu insuficijenciju; statine, antibiotike, antidijabetike i antiemetike da ne nabrajam).

Na stranu kompleksnost bolesti i finese antihipertenzivne terapije u crnaca sa bubrežnom insuficijencijom—o tome ću brinuti sledećih par nedelja—nego, šta kog đavola sve one troslovne skraćenice znače (hint: do pre par godina AKI on CKD bi se pisalo A on CRF)?

Nisam tog dana do vizite uspeo da vidim ni pola od svojih devet pacijenata, ali niko to od mene nije ni očekivao (reče mi stariji specijalizant tek nakon najstresnija dva sata u mom životu). Dovoljno je bilo što sam preživeo. Do kraja te nedelje čak sam mogao i da nađem svaku sobu bez polučasovnog traganja, a brzo posle toga pohvatao sam sve one, i još desetinu drugih skraćenica. Pre par nedelja, pred kraj rotacije na koronarnoj jedinici, upisao sam bez puno razmišljanja u sign-out jedan od prijema za taj dan:

76 y/o MO WF w/ HTN, CHF EF 10% s/p STEMI 7/2010, CAD s/p BMS to LAD ‘08, 2xBMS to LCx 7/2010, severe pulm. HTN w/ baseline SOB, DM2, OA, gout, now s/p AICD 10/25/10.

Cela ova priča za jedan link: pre par nedelja pročitao članak o tome kako je medicinska dokumentacija (d)evoluirala od epskih eseja prevashodno namenjenih edukaciji do sadašnje noćne more svih stažista i medicinskih sestara (pošto je mi uglavnom popunjavamo) koja treba da pokrije bolnicu u slučaju tužbe i olakša posao službi za naplatu kada treba da se obračuna koliko osiguranje/pacijenti duguju za boravak. Naslov je The evolving medical record, pristup se kao plaća, ali je pdf ovde.